Om os

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a består i dag af ni fjernvarmeværker med tilhørende forsyningsområder og forbrugere i 13 byer på Djursland.

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.blev etablevet af lokale kræfter i 1997 som fælles fjernvarmeforsyningsselskab til de to nabobyer Trustrup og Lyngby. På værket i Trustrup fyrer vi med flis samt 30% af fjernvarmeværkets produktion består af solvarme fra solvarmeparken, som blev etableret i 2016.

I sommeren 2019 tilkøbte vi fjernvarmeværkerne i Tirstrup, Balle-Hoed-Glatved og Rosmus af NRGI Lokalvarme.
Værkerne i Tirstrup og Balle-Hoed-Glatved var for små, slidte og utidssvarende og har været under en ombygning i sommeren/efteråret 2020. På begge fjernvarmeværker i Tirstrup og Balle er der blevet etableret fire containere med 10 små varmepumper i hver samt nye kedler. Udover varmepumperne som grundlast fyrer vi med flis som spidslast. Fjernvarmeværket i Rosmus blev nedlagt i sommeren 2023, og der er i stedet lavet en forsyningsledning fra værket i Balle til Rosmus. 

I januar 2020 købte vi endnu seks fjernvarmeværker af NRGI Lokalvarme, værkerne i Mesballe, Glesborg, Ørum Djurs, Stenvad, Gjerrild og Voldby.
Værket i Mesballe har vi opsat en varmepumpe. Varmeværker i Glesborg, Ørum Djurs, Stenvad, Gjerrild og Voldby fyrer vi med flis - Værkerne i Gjerrild, Voldby gennemgår en ombygning fra træflis til varmepumper i 2024. Herefter følgerne værkerne i Glesborg, Ørum Djurs, Stenvad og Trustrup frem til og med 2026.

I alt forsyner Trustrup-Lyngby Varmeværk i dag ca. 2000 fjernvarmeforbrugere fordelt på Trustrup-Lyngby, Tirstrup, Balle-Hoed-Glatved-Rosmus, Mesballe, Glesborg, Stenvad, Gjerrild, Voldby og Ørum Djurs.

//