Om os

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a blev etableret af lokale kræfter i 1997, som fælles fjernvarmeforsyningsselskab for de to nabo-byer Trustrup og Lyngby.

Ved etableringen blev der udlagt forsynings- og stikledninger i byerne Trustrup og Lyngby, samt en transmissionsledning mellem byerne.

Produktionsapparatet består af en 4MW/h fliskedel med røggaskondensering.
Der er desuden en 5,3 MW/h gasoliekedel som reservelast.

I 2012 blev der etableret en 1200 m3 stor akkumuleringstank, der indeholder energi nok til 5 sommerdøgn og et vinterdøgn på fuldlast.
Efter akkumuleringstanken blev opført er olieforbrug til varmeproduktion faldet til 0.

Der er i 2016 etableret en solvarmepark med 7.245 m2 paneler, samt en 1600 m3 stor akkumuleringstank. 
Solvarmeanlægget kan årligt producere 4.000 MWh, svarende til 30% af varmeværket produktion.

Den samlede varmeakkumuleringskapacitet svarer til 12 dages sommerlast uden effekt fra solvarme, samt 2,5 dages vinterlast uden kedeldrift.

Der er ialt 498 forbrugere tilsluttet varmeværket.