I foråret 2020 påbegyndte vi nedrivningen af vores gamle administrationsbygning - køb af flere værker, flere forbrugere og dermed også flere medarbejdere gjorde pladsen trang. Håndværkerne arbejder på højtryk og vi forventer at rykke ind i den nye administrationsbygning medio december 2020.

//