Hvor mange rater skal jeg betale?

Varmeværket
Varmeåret går fra den 1. januar til den 31.december og bliver opkrævet over fire rater.
1. acontorate den 1. februar
2. acontorate den 1. maj
3. acontorate den 1. august og
4. acontorate den 1. november

Vandværket
Vandåret går fra den 1. januar til den 31. december og bliver opkrævet over to rater.
1. acontorate den 1. januar og
2. acontorate den 1. juni

Nærvarmeværket
Nærvarmeværket opkræver over fire rater.
1. acontorate den 1. februar
2. acontorate den 1. april
3. acontorate den 1. juli og
4. acontorate den 1. oktober

 

 

Hvordan holder jeg øje med mit forbrug?


Det er altid en god idé at holde øje med dit varmeforbrug.
Selvom fjernvarmeanlægget normalt fungerer problemfrit, kan der komme en utæthed, en defekt ventil eller lignende, og vi anbefaler derfor, at du altid selv holder øje med dit varmeforbrug. Dette gøres nemmest ved at aflæse din varmemåler x 1 om måneden og sammenligne med styringstabellen, som du har fået tilsendt sammen med din årsopgørelse.
Styringstabellen viser måned for måned, hvad vi forventer, at måleren står på i slutningen af måneden.
På styringstabellen kan du også se de sidste fem års forbrug – Det er dog kun muligt at se de antal år tilbage, som du har boet på adressen.

Du kan også følge dit forbrug ved at logge ind på "min side" via hjemmesiden eller via appen E|Forsyning.

Udlejningsejendom med flere lejemål - en eller flere målere?

Hvis du har en udlejningsejendom med flere lejemål men kun en målere kan du vælge at få opsat en måler til hvert lejemål.

Det koster altid investeringsbidraget på kr. 22.500,00 kr. inkl. moms pr. måler, der opsættes. Det vil sige, du skal betale 2 x 22.500,00 kr. for de to ekstra målere. Hertil skal tillægges VVS-ombygningen af anlægget sådan at lejlighederne adskilles på forsyningssiden – hvis de ikke allerede er det.

En del vælger at bruge vores ”all-inclusive” løsning, hvor vi også opsætter ny veksler etc. til hver lejlighed.

Her er totalprisen på kr. 35.000,00 kr. inkl. moms for de ekstra lejligheder.

 

 

Stiger min varmeregning i 2023?

Vi kan desværre ikke allerede nu fortælle dig, hvad prisen for 2023 bliver…
Der sker rigtig meget med priserne hele tiden, og vi har de sidste par måneder oplevet meget store prisstigninger på brændsel – flis er steget med 50% og træpiller er steget med over 100%.
Disse prisstigninger vil desværre have indvirkning på næste år.


Vi melder ud så snart vi ved mere.