Hvor mange rater skal jeg betale?

Varmeværket
Varmeåret går fra den 1. januar til den 31.december og bliver opkrævet over fire rater.
1. acontorate den 1. februar
2. acontorate den 1. maj
3. acontorate den 1. august og
4. acontorate den 1. november

Vandværket
Vandåret går fra den 1. januar til den 31. december og bliver opkrævet over to rater.
1. acontorate den 1. februar og
2. acontorate den 1. juli

Hvordan holder jeg øje med mit forbrug?


Det er altid en god idé at holde øje med dit varmeforbrug.
Selvom fjernvarmeanlægget normalt fungerer problemfrit, kan der komme en utæthed, en defekt ventil eller lignende, og vi anbefaler derfor, at du altid selv holder øje med dit varmeforbrug. Dette gøres nemmest ved at logge ind på "min side" via hjemmesiden eller via appen E|Forsyning. Du kan også aflæse din varmemåler x 1 om måneden og sammenligne med styringstabellen, som du har fået tilsendt sammen med din årsopgørelse. Styringstabellen viser måned for måned, hvad vi forventer, at måleren står på i slutningen af måneden.
På styringstabellen kan du også se de sidste fem års forbrug – Det er dog kun muligt at se de antal år tilbage, som du har boet på adressen.

Udlejningsejendom med flere lejemål - en eller flere målere?

Hvis du har en udlejningsejendom med flere lejemål men kun en målere kan du vælge at få opsat en måler til hvert lejemål.

Det koster altid investeringsbidraget på kr. 22.500,00 kr. inkl. moms pr. måler, der opsættes. Det vil sige, du skal betale 2 x 22.500,00 kr. for de to ekstra målere. Hertil skal tillægges VVS-ombygningen af anlægget sådan at lejlighederne adskilles på forsyningssiden – hvis de ikke allerede er det.

En del vælger at bruge vores ”all-inclusive” løsning, hvor vi også opsætter ny veksler etc. til hver lejlighed.

Her er totalprisen på kr. 35.000,00 kr. inkl. moms for de ekstra lejligheder.

 

 

Stiger min varmeregning i 2023?

Prisen på flis er steget med over 50% og træpilleprisen er steget med over 200% - derfor bliver vores fjernvarmeforbrugere desværre også ramt på økonomien. Fra den 1. januar 2023 stiger MWh-prisen med kr. 125,00 inkl. moms.
Se prisen for dit forsyningsområde nedenfor.


Priser inkl. moms pr. 1. januar 2023:
Zone 1 - Trustrup-Lyngby forsyningsområde.
Kr. 512,50/MWh.

Det betyder, at et gennemsnitshus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh får en varmeregning på kr. 13.688,75 i 2023 mod kr. 11.426,00 i 2022
Altså en årlig stigning på kr. 2.262,50.


Zone 2 - Balle/Hoed/Glatved – Rosmus – Tirstrup - Gjerrild - Voldby – Glesborg - Ørum – Stenvad – Mesballe forsyningsområde.
Kr. 725,00/MWh.

Det betyder, at et gennemsnitshus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh får en varmeregning på kr. 17.535,00 i 2023 mod kr. 15.272,00 i 2022. 
Altså en årlig stigning på kr. 2.262,50.

 

Varmeregningen består af faste og variable afgifter, og da det er de variable afgifter, der kommer til at stige, vil du som forbruger kunne gøre noget selv for at spare på varmen. Læs mere om dette her Sådan kan du spare på varmeregningen (tlv.dk)

Hvad er motivationstarif?

Fra 2023 skal Trustrup-Lyngby varmeværk have styr på returtemperaturen, så vi kan gøre produktionen endnu grønnere og samtidig skabe besparelser på varmeregningen - en opgave, vi skal løse i samarbejde med dig som forbruger.

Hovedformålet med motivationstariffen er at lave et afregningssystem, hvor man præmierer de forbrugere, der anvender/indstiller deres varmeanlæg, så den gennemsnitlige returtemperatur på fjernvarmevandet bliver optimalt lavere end forventet.

Modsat vil der være et tillæg til den variable varmepris hos de forbrugere, der ikke har sørget for at varmeanlægget fungerer korrekt og derved sender fjernvarmevandet tilbage med en for høj gennemsnitlig returtemperatur.

Du kan læse meget mere om motivationstariffen i vores brochure motivationstarif-derfor.pdf (tlv.dk)

Du kan logge på E|Forsyning og få et overblik over din fremløbstemperatur, returtemperatur og din afkøling.

Hvornår modtager jeg min årsopgørelse for 2022 samt mit nye budget for 2023?

I januar 2023 udarbejder vi din årsopgørelse på baggrund af dit forbrug i 2022, som vi henter hjem via fjernaflæsning.

I januar 2023 modtager du din årsopgørelsen samt budget for 2023 fra Nets på en af følgende tre måder:

  • Er du tilmeldt Betalingsservice og benytter Netbank, finder du årsopgørelsen i din netbank enten via din betalingsoversigt for februar måned eller ved selve betalingen i februar måned.
  • Benytter du ikke Netbank, fremsendes årsopgørelsen sammen med din betalingsoversigt for februar.
    En evt. efterbetaling lægges oven i rate 1 og trækkes fra din konto. Skal du derimod have penge tilbage, modregner vi rate 1 heri.
    Et evt. overskydende beløb kan udbetales til din konto - du skal blot kontakte os med konto- og reg.nummer.
  • Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, fremsendes årsopgørelsen pr. post fra Nets. En evt. efterbetaling lægges oven i rate 1.
    Skal du derimod have penge tilbage, modregner vi rate 1 heri. Et evt. overskydende beløb kan udbetales til din konto - du skal blot kontakte os med konto- og reg.nummer.

Så snart årsopgørelserne er dannet i vores system, kan du se den samt budgettet for 2023 i E|Forsyning. 

Kan jeg blive "straffet" af motivationstariffen, hvis jeg har en VARME+ aftale?

Ja, motivationstariffen gælder for alle - så selvom du har en VARME+ aftale gælder motivationstariffen også for dig.
Når vi installerede den nye unit og evt. skifter radiatortermostater, hjælper vi med at lave en indregulering af anlægget - dette giver dog kun et her og nu-billede. Det er altid din opgave som forbruger at holde øje med returtemperaturen over året - vi hjælper dog altid gerne med at indstille igen.

Forstå din årsopgørelse

Hvert år ultimo januar modtager du din årsopgørelse for netop afsluttet regnskabsår samt et budget for det kommende år. Budgettet er beregnet på forrige års forbrug, og er det bedste bud på, hvad din samlede varmeregning bliver.

Nedenfor forklarer vi de enkelte dele af årsopgørelse samt budget.

1.
Her ses faktureringsadresse til venstre. 
Til højre ses forsyningsadresse - Bemærk, at der kan være forskel på adresse, der får leveret fjernvarme og faktureringsadressen. Herudover ses forbrugernummer, fakturanummer, fakturadato og forfaldsdato. Forbrugernummeret bruges fx til at logge ind på E|Forsyning sammen med pin-kode, som du kan se under punkt 1 på side 2. 

2.
Det vil her fremgå, hvad du skal betale/har til gode for 2022, og hvilken periode årsopgørelsen dækker over - For langt de fleste vil årsopgørelsen dække kalenderåret, men hvis du er flyttet ind i en ejendom i løbet af året, vil perioden omfatte tidspunktet fra indflytningsdagen til årets udgang - samt acontorate 1 for 2023.

Hvis du skal af med penge for 2022 vil de blive lagt oveni 1. acontorate.
Skal have penge tilbage for 2022, vil de automatisk blive fratrukket 1. acontorate. Overstiger beløbet, du skal have tilbage for 2022, 1. acontorate vil disse blive udbetalt via PBS.

3.
Her får du et overblik over, hvordan dit forbrug er i forhold til andre forbrugere med lignende ejendom i samme periode. Har du ikke har boet på forsyningsadressen i hele 2022, kan dit forhold sammenlignet med andre ikke beregnes.

4.
Brændselssammensætning - Fjernvarmedeklarationen for 2022.
Efter nye krav pr. 25. oktober 2022 skal fjernvarmdeklarationen fremgå, når en faktura indeholder en afregning af et faktisk forbrug dvs. en årsopgørelse, en flytteopgørelse eller en mellemopgørelse. Fjernvarmedeklarationen 2022 er med data for 2021 og giver et overblik over brændselssammensætningen. 
Læs meget mere om fjernvarmedeklarationen her https://www.tlv.dk/varmevaerk/profil/fjernvarmedeklaration/

5. 
MWh-måler
Her ses opgørelsen for hvor mange MWh måleren stod på ved årets start samt ved årets slut = forbrug. Herudover prisen pr. MWh (Enhedspris), som er forskellig alt efter hvilket forsyningsområde, du bor i - se mere herom i vores tarifblad Prisblad 2022 (tlv.dk).

Afkøling
Her ses opgørelsen for hvor mange m3 måleren stod på ved årets start samt ved årets slut = forbrug. Derudover ses temperaturen, som vil få indflydelse på din opgørelse for 2023 - læs mere om motivationstariffen her Motivationstarif (tlv.dk)

Fast bidrag måler
Prisen for 365 dage/et helt år.

Fastafgift 75-250 m2
Prisen for 365 dage/et helt år.
Har du et hus på 198 m2, skal du betale for 123 m2 (198 m2 -75 m2). Prisen er pr. m2. 
 
Minimumsafgift første 75 m2
Prisen for de første 75 m2.

Alle priserne er uden moms, så du kan nu se prisen inkl. moms.

Total med moms
Prisen for dit forbrug, faste bidrag osv. 

Tidligere opkrævet med moms
Beløbet, som du er blevet opkrævet via de 4. acontorater i 2022.

Til udbetaling/indbetaling
Det vil her fremgå, hvad du skal betale/har til gode for 2022.
Hvis du skal af med penge for 2022 vil de blive lagt oveni 1. acontorate.

Skal have penge tilbage for 2022, vil de automatisk blive fratrukket 1. acontorate. Overstiger beløbet, du skal have tilbage for 2022, 1. acontorate vil disse blive udbetalt via PBS.