Hvor mange rater skal jeg betale?


Varmeåret går fra den 1. januar til den 31.december og bliver opkrævet over fire rater.
1. acontorate den 1. februar
2. acontorate den 1. maj
3. acontorate den 1. august og
4. acontorate den 1. november.


Vandåret går fra den 1. januar til den 31. december og bliver opkrævet over to rater.
1. acontorate den 1. januar og
2. acontorate den 1. juni

 

 

Hvordan holder jeg øje med mit forbrug?


Det er altid en god idé at holde øje med dit varmeforbrug.
Selvom fjernvarmeanlægget normalt fungerer problemfrit, kan der komme en utæthed, en defekt ventil eller lignende, og vi anbefaler derfor, at du altid selv holder øje med dit varmeforbrug. Dette gøres nemmest ved at aflæse din varmemåler x 1 om måneden og sammenligne med styringstabellen, som du har fået tilsendt sammen med din årsopgørelse.
Styringstabellen viser måned for måned, hvad vi forventer, at måleren står på i slutningen af måneden.
På styringstabellen kan du også se de sidste fem års forbrug – Det er dog kun muligt at se de antal år tilbage, som du har boet på adressen.

Du kan også følge dit forbrug ved at logge ind på "min side" via hjemmesiden eller via appen E|Forsyning.

Udlejningsejendom med flere lejemål - en eller flere målere?

Hvis du har en udlejningsejendom med flere lejemål men kun en målere kan du vælge at få opsat en måler til hvert lejemål.

Det koster altid investeringsbidraget på kr. 22.500,00 kr. inkl. moms pr. måler, der opsættes. Det vil sige, du skal betale 2 x 22.500,00 kr. for de to ekstra målere. Hertil skal tillægges VVS-ombygningen af anlægget sådan at lejlighederne adskilles på forsyningssiden – hvis de ikke allerede er det.

En del vælger at bruge vores ”all-inclusive” løsning, hvor vi også opsætter ny veksler etc. til hver lejlighed.

Her er totalprisen på kr. 35.000,00 kr. inkl. moms for de ekstra lejligheder.