Fjernvarmedeklarationen for Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Deklarationen har til formål at sikre at fjernvarmeselskabet efterlever "Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtigelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v."

Nye krav til oplysninger på en faktura
Når en faktura indeholder en afregning af et faktisk forbrug – en årsopgørelse, en flytteopgørelse eller en mellemopgørelse – skal den indeholde supplerende oplysninger defineret i Energistyrelsens bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.
De nye krav er gældende fra den 25. oktober 2020.

Fjernvarmedeklarationen 2023 med data for 2022 er klar, og du kan se den i dokumentet nedenfor.

 

//