Fastholder de stabile varmepriser

TLV Forsyning Varme / Trustrup-Lyngby Varmeværk fastholder de stabile varmepriser i 2022… Selvom der er generelle prisstigninger i samfundet - og…

Nye krav til Trustrup-Lyngby Varmeværk – forbrugsoplysninger til forbrugerne.

I henhold EU-reglerne er Trustrup-Lyngby Varmeværk fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til alle…

Fjernvarmedeklarationen 2020

Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via f…

Kære nye forbrugere (tidligere NRGI-forbrugere)

Information fra jeres nye fjernvarmeleverandør.

NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.

Læs mere om vores nye søsterselskab NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.