Motivationstarif fra 2023

Fra 2023 skal Trustrup-Lyngby varmeværk have styr på returtemperaturen, så vi kan gøre produktionen endnu grønnere og samtidig skabe besparelser på va…

Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. er ikke omfattet hjælpepakker

Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. er ikke omfattet hjælpepakker De politisk besluttede hjælpepakker, som imødekommer meget høje energipriser, komm…

Varmeprisen stiger pr. 1. januar 2023

Det er ikke kun priserne på gas og el, der stiger for tiden. Prisen på flis er steget med over 50% og træpilleprisen er steget med over 200% - derfor…

Fastholder de stabile varmepriser

TLV Forsyning Varme / Trustrup-Lyngby Varmeværk fastholder de stabile varmepriser i 2022… Selvom der er generelle prisstigninger i samfundet - og…

Nye krav til Trustrup-Lyngby Varmeværk – forbrugsoplysninger til forbrugerne.

I henhold EU-reglerne er Trustrup-Lyngby Varmeværk fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til alle…

Fjernvarmedeklarationen 2020

Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via f…

Kære nye forbrugere (tidligere NRGI-forbrugere)

Information fra jeres nye fjernvarmeleverandør.

NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.

Læs mere om vores nye søsterselskab NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.