Betaling af fjernvarme 2. august 2021

Betaling for fjernvarme samt årsopgørelser er undervejs... Vi har desværre konstateret, at der er sket en fejl hos Betalingsservice ved modtagelse af…

Varmeværket ændrer regnskabsår

Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ændrer pr. 31. december 2021 regnskabsår således, at det fremadrettet vil følge kalenderåret.Regnskabsåret skal ifl…

Fjernvarmedeklarationen 2020

Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via f…

Kære nye forbrugere (tidligere NRGI-forbrugere)

Information fra jeres nye fjernvarmeleverandør.

NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.

Læs mere om vores nye søsterselskab NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a.