Nye krav til Trustrup-Lyngby Varmeværk – forbrugsoplysninger til forbrugerne.

11. oktober 2021

Opdaterede leveringsbestemmelser


I henhold til EU-reglerne er Trustrup-Lyngby Varmeværk fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til alle forbrugere hver måned i fyringssæsonen (oktober til april) jf. BEK nr. 2251 af 29.12.2020. 

Ovenstående betyder, at Trustrup-Lyngby Varmeværk fremadrettet, 7 gange om året, har behov for at kommunikere direkte med den enkelte forbruger.

For at minimere omkostningerne hertil vil dette ske via mail og/eller sms – derfor vil Trustrup-Lyngby Varmeværks almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering blive opdateret med nedenstående:

Ejer/forbruger er, med mindre ejer/forbruger er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at Trustrup-Lyngby Varmeværk under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem Trustrup-Lyngby Varmeværk og ejer/forbruger.

Nødvendig kommunikation mellem Trustrup-Lyngby Varmeværk og ejer/forbruger er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i Trustrup-Lyngby Varmeværk, herunder fremsendelse af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling m.m.

Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på ejer/forbruger kan også benyttes, hvis der er behov for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.

Ejer/forbruger er forpligtet til at tilslutte sig en digital postkasse f.eks. e-Boks, hvis Trustrup-Lyngby Varmeværk benytter sig af en digital postudbyder.

Ejer/forbruger er forpligtet til at gøre Trustrup-Lyngby Varmeværk opmærksom på, hvis ejer/forbruger er undtaget for digital kommunikation.

Forbrugernummer kan findes på årsopgørelsen eller seneste acontoopkrævning.

Opdatering af gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer kan også ske i E|Forsyning under "mine oplysninger".