Fastholder de stabile varmepriser

14. januar 2022
TLV Forsyning Varme / Trustrup-Lyngby Varmeværk fastholder de stabile varmepriser i 2022…

Selvom der er generelle prisstigninger i samfundet - og i energisektoren i særdeleshed - holdes varmepriserne på de 10 varmeværker i Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. på det samme lave niveau som de seneste 2 år. Varmepriserne stiger dermed heller ikke i 2022.

De næsten 2.000 fjernvarmeforbrugere - og de 100 nye forbrugere, der er tilsluttet de seneste måneder - kan dermed trygt bruge fjernvarmen ganske som normalt…
Bestyrelse og ledelse arbejder desuden målrettet på, at kunne sænke varmepriserne i fremtiden gennem en grøn- og økonomisk bæredygtig omstilling af dels produktionen, samt aktivt arbejde på at nedbringe varmetabet i varmeforsyningsledningerne.