Miljø

På Trustrup-Lyngby Varmeværk produceres der miljørigtig CO2 neutral fjernvarme med stor respekt for naturen og miljøet.

Varmen produceres på en biokedel, der er i stand til at brænde stort set alle former for CO2 neutralt brændsel så som træ, halm elefantgræs, energipil o. lign. Hermed bliver nogle af naturens restprodukter udnyttet på en god og forsvarlig måde.

Røggassen renses effektivt for partikler og støv i et cyklonanlæg efterfulgt af et røgvaskeranlæg, der sikrer, at selv de strengeste miljøkrav kan overholdes.
Røgvaskeranlægget sikrer tillige, at røgens energiindhold udnyttes optimalt til forvarmning af fjernvarmevandet før det når til selve kedlen.

Grønt Miljø Certifikat

På Trustrup-Lyngby Varmeværk er produktionsapparatet etableret til at kunne producere varme på et bæredygtigt grundlag med stor respekt for naturen og miljøet. Det er derfor varmeværkets politik, at også den daglige drift skal afspejle dette forhold.

Trustrup – Lyngby varmeværk a.m.b.a. har indført et miljø ledelsessystem i samarbejde med Norddjurs Kommunes Trafik og Miljøafdeling. 
Det omfatter såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet, og er certificeret gennem GMC, Grøn Miljø Certifikat for Norddjurs Kommune.

Nøgletal

Object reference not set to an instance of an object.

Value cannot be null. Parameter name: source

DOWNLOAD
8-Nøgletal og driftsjournal 2018.pdf
DOWNLOAD
4-Miljøredegørelse 2018-2019.pdf
DOWNLOAD
Tarifblad Varme
DOWNLOAD
Takstblad Vand 2020
DOWNLOAD
Ny administrationsbygning
DOWNLOAD
Takstblad 2021 Vand
DOWNLOAD
Jobopslag VVS Tekniker