Vandanalyser

 

Her findes de seneste akkrediterede vandanalyser.

Lyngby vandværk: Hårdhed total 14,5 grader dH og betegnes middelhårdt.

Trustrup vandværk: Hårdhed total 13,0 grader dH og betegnes middelhårdt.

Forsyningsområde og strømningsretning Trustrup Vandværk.

Forsyningsområde og strømningsretning Lyngby Vandværk.

Vandanalyser på GEUS

Vandanalyser på "Mit Drikkevand"

"Hvad betyder det ?" Folder der beskriver hvad de enkelte parametre i vandanalyserne betyder i praksis, og hvorledes de kan give sig udslag.

//