Vandværkets historie

 

Her kan du læse lidt om vandværkets historie gennem tiden, og hvordan vandværket er idag.

 

Vand det er da bare noget, man har?

 -

Det ved ethvert barn, og vand kommer ud af hanen helt af sig selv…

Men slet så selvfølgeligt er det jo heller ikke. 
Det er nemlig med vand, som med de fleste andre levnedsmidler. Det kræver en større arbejdsindsats og energi at fremskaffe det rene drikkevand og transportere det ud til forbrugerne på sikker vis.

Hvordan er så historien om vores gode drikkevand?

Lad os gå 200 år tilbage i tiden. Da lå der bare otte gårde og et par husmandssteder i det, der nu kaldes ”Gammel Trustrup”. Vandforsyningen bestod mest af et gadekær og et par åbne brønde, og folk stank af sved og stald, men sådan var der overalt på landet.

Men for 100 år siden var opsvinget kommet til Trustrup. De tre magneter Trustrup Station, Gæstgivergaarden og N. Pedersens købmandsgård sugede folk til, og snart var markerne mellem den nye landevej fra 1859 og jernbanen fra 1876 også bebygget. Vandforsyningen var håbløst gammeldags, men heldigvis var købmand Pedersen en mand med initiativ. Han stod i spidsen for byens kloakering i 1904, og i 1907 syntes han, at tiden var inde til at få skaffet rindende vand i huse og gårde.

Den 14. april 1908 var der købt en højtliggende grund til 600 kr. og lagt vand gennem støbte jernrør ind i 59 ejendomme for 15.000 kr. Alt var lavet af lokale håndværkere. Brønden var gravet af Niels Møller, beholderen muret af murer Almskou, rørene lagt af mekaniker H.M. Petersen og smed og cykelreparatør Chr. Christensen. Sådan! Vindmotoren kom dog fra Århus.
Allerede samme sommer blev der imidlertid vandmangel på grund af vindstille, og man blev enige om at anskaffe en brugt petroleumsmotor i Grenaa til 350 kr.

I de følgende 10 år var både mølle og motor årsag til mange økonomiske sorger, men stort set levede vandværket op til sit formål, og i nødsituationer kunne der hentes vand på mejeriet eller kalkværket.

Så i 1920 lagde Frichs elektricitet ind i Trustrup. Halvdelen af byens huse fik strøm, og der blev sat hele fem gadelamper op. Efter en ekstraordinær generalforsamling kom vandværket på og fik en 2 hk elektromotor-pumpe som back-up for vindkraften. Alt var godt. Næsten.

For så sprang vandbeholderen læk, og der blev tørke, og mange nye vandforbrugere stressede forsyningen.
Osv., osv.

Der kan fortælles rigtigt mange historier fra den tidlige start med vandforsyning og frem til nu. 
Men vi er nu nødt til at koncentrerer os om nutiden, og hvad det er, der leverer det rene vand til os, som vi forventer…

I 2006 blev vandværkerne i Trustrup og i Lyngby fusioneret efter et længere indledende arbejde og hermed opstod det vand forsyningsselskab som vi kender i dag. Trustrup-Lyngby Vandværk I/S.


På Trustrup – Lyngby Vandværk I/S tog man i 2008 konsekvensen af debatten om altid at kunne tilbyde forbrugerne rent drikke vand med meget stor forsyningssikkerhed af dette vores vigtigste levnedsmiddel.

De 2 vandværker i henholdsvis Lyngby og Trustrup blev revet ned og der blev opført 2 komplette nye vandværker med den bedste, mest økonomiske, og sikreste teknologi der fås i dag. 
De 4 vandboringer på de 2 kildepladser ved værkerne blev renoveret og sammen med de nye vandværker terrorsikret. Således er der i hele vandforsyningen i lokalområdet nu døgnovervågning med alarmering til professionelt mandskab.
Totalprisen for dette løb op i kr. 4,2 mill. Dette til trods, er vandprisen ab værk stadig blandt de billigste i kommunen.

Samtidig valgte man at nedgrave en vandledning mellem de to vandværker. Dette gør, at skulle der fremkomme et havari eller udefrakommende forurening af grundvandet på ét af vandværkerne kan begge værker forsyne hinanden, hvilket giver en meget høj forsyningssikkerhed for forbrugerne i lokalområdet. 
Vandet i vandledningen mellem byerne skiftes automatisk hver nat, således at der altid står helt rent vand klar i reserve hvis det skulle blive nødvendigt med nødforsyning.

I 2011 fusionerer Trustrup-Lyngby Vandværk I/S med Hallendrup Vandværk, der ikke længere rent administrativt kan få enderne til at nå sammen.
De 34 forbrugere i Hallendrup, Kærby og Svenstrup indlemmes i Trustrup-Lyngby Vandværk I/S.
Der etableres en ny råvandsledning fra Lyngby vandværk til boringen på kildepladsen ved Hallendrup Vandværk, da vandet i de primære vandmagasiner her er både godt og findes i rigelige mængder.
Da vandværket i Hallendrup ikke levede op til dagens standard nedlægges dette, og forbrugerne i området forsynes i stedet gennem den forsyningsledning der blev gravet ned sammen med råvandsledningen.
Vandet fra boringen i Hallendrup pumpes derfor nu fra kildepladsen i Hallendrup ind til vandværket i Lyngby, hvor det behandles og videredistribueres bl.a. tilbage til forbrugerne i Hallendrup området.

Trustrup-Lyngby Vandværk I/S har i dag 691 forbrugere tilsluttet og der sælges ca. 140.000 mom året. Af dette forbrug sælges ca. 75.000 m3 til store landbrug.

Man står derfor i dag i hele lokalområdet med en vandforsyning der er helt opdateret, og vil sikre alle borgere det bedst mulige vand, leveret på den mest stabile, miljøvenlige og hensigtsmæssige måde i mange år fremover.

//