Procedure ved tilslutning

 

Her kan du læse, hvorledes den praktiske del af fjernvarme tilslutningen foregår.
Opstartsmøde

Inden etableringen af fjernvarmeforsyningen til din ejendom påbegyndes, kontakter vi dig. Der afholdes et opstartsmøde, hvor placering af rør/stik, hovedhaner og varmeunit aftales.

Etablering af stik

Vi graver herefter en rende (ca. 1 m dyb) til rørene, udfører murgennemføringen, lægger fjernvarmerørene i jorden samt retablerer murværk og haveanlæg. Alle leverancer og alt arbejde til og med 2 stophaner indenfor mur udføres af os. Samtidig med at stikledningen lægges ind i huset kan VVS-installatøren udføre de indvendige arbejder.

Indregulering af anlæg 

Når fjernvarmen er tilsluttet, indregulerer VVS-installatøren anlægget samt trykprøver og færdigisolerer rørene.

Færdigmelding og syn

VVS-installatøren færdigmelder det afsluttede arbejde til os. Vi foretager derefter færdigsyn, og plomberer måleren.

Anmeldelse som fjernvarmekunde og ændring i BBR 

Herefter er din installation færdig og klar til at modtage fjernvarme. 
Vi sørger for at ejendommen bliver registreret som fjernvarmeforbruger. Vi sørger for at meddele BBR-registret, at du er skiftet fra anden forsyning til fjernvarme.

//