Kredsløbet for dit drikkevand

 

Det vand, der løber ud af din vandhane, har været på en lang rejse, inden at det når frem til dig.

På vores vandværker behandler vi grundvandet som er pumpet op fra drikkevandsboringerne. Vi ilter og filtrerer vandet, inden vi leder det til rentvandstankene. 
På den måde sikrer vi, høj vandkvalitet, inden det gennem ledningsnettet ledes videre til huse og virksomheder i Trustrup-Lyngby forsyningsområdet.

Når du har brugt vandet fra hanen til tandbørstning, badning eller tøjvaske bliver det ledt ud i afløbet. Herfra er det spildevand. 
Spildevand bliver via kloakrørene i jorden ført videre til renseanlægget. Her renses spildevandet grundigt af Aquadjurs, inden det ledes ud i havet ud for Grenaa.

Havvand fordamper, stiger til vejrs og bliver til skyer, når solen skinner. 
Skyer består som bekendt af vand. Dette vand bliver til nedbør og ender på jorden, når det regner eller sner. 
Noget af vandet siver ned gennem jordlagene og bliver til grundvand. Vi opsamler grundvand i underjordiske magasiner og pumper det videre ind til vandværket. Derfra kan vandet fortsætte sit kredsløb. 

//