Prisberegner

Overvejer du fjernvarme?
Med denne prisberegner kan du få et overblik over prisen ved skift til fjernvarme.

Priserne for fjernvarme gælder kun i vores zone 2 områder: Balle/Hoed/Glatved, Rosmus, Tirstrup, Gjerrild, Voldby, Glesborg, Ørum, Stenvad og Mesballe.

Kontakt os hvis du ønsker en pris i vores zone 1 område: Trustrup og Lyngby.

 

*Tilslutningsbidrag ved fjernvarme: Det koster 25.000+10.000=35.000 kr. inkl. moms at tilslutte sin bolig. Pengene betales når der er leveret fjernvarme i huset. Værket kan også tilbyde VARME+ således at, man kun skal betale 25.000 kr. for at tilslutte sig. Resten af prisen betales med et månedligt markedsbidrag på 120 kr. inkl. moms. 

 

Priser for brændsler

  • Fjernvarme: Opdaterede priser januar 2024. Priser på den årlige varmepris kan ændre sig. 
  • Elpris: 2,20 kr. pr. kWh inkl. afgifter og nettarrif hos Konstant. Er gns. pris sidste 5 år. Kilde: Forsyningstilsynet. Tallene er korrigeret for ændringer i PSO og elafgift.
  • Fyringsolie: 13,8 kr./liter. Er gns. sidste 5 år.
  • Træpiller: 3,0 kr./kg. Er gns. sidste 1 år. 

 

//