Nyhedsarkiv

11 august 2017

Generalforsamling varmeværk

Ordinær generalforsamling Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. afholdes torsdag den 21. september 2017 i Kulturhuset Stationen kl. 19.30

27 juni 2017
Okt _0622

Årsaflæsning af varmemålere

Aflæsning af varmemålere til brug for årsopgørelse foregår i år fredag den 30. juni 2017.

08 marts 2017

Generalforsamling vandværk

Ordinær generalforsamling Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. afholdes mandag den 20. marts 2017. BEMÆRK! Der afholdes efterfølgende ekstraordinær generalforsamling mhp. ændring af vedtægter for ændring af selskabsform fra I/S ...

08 december 2016
Okt _0622

Årsaflæsning af vandmålere

Aflæsning af vandmålere til brug for årsopgørelse foregår i år torsdag den 15. december 2016.

04 oktober 2016

Generalforsamling varmeværket 2016

Referat fra årets ordinære generalforsamling.

27 april 2016

Vandrenovering i Trustrup øst

Vandværket gennemfører i august-september 2016 en større renovering på hovedledninger og stikledninger i Trustrup øst.

02 marts 2016

Regnskab 2015 for Vandværket

Årsregnskab 2015 for vandværket kan nu downloades

02 februar 2016

Årsopgørelsen for vand 2015

Visning af vandforbrug samt målerstand mangler på årsopgørelse

31 oktober 2015

Aflæsning af vandmålere 2015

Årets aflæsning af vandmålere

10 april 2015

Generalforsamling vandværket 2015

Referat fra årets ordinære generalforsamling.