Selvbetjening

Selvbetjening

Vælg om du vil anvende selvbetjening for Varme eller Vand.

Trustrup-Lyngby varme- og vandværk anvender SMS beredskabs meddelelser til varsling af forbrugere ved driftsforstyrrelser på vand- eller fjernvarmeforsyningen.

Til- og framelding af sms beredskabsmeddelelser foretages under menupunktet SMS-service