Varmeværket ændrer regnskabsår

25. juli 2021

Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ændrer pr. 31. december 2021 regnskabsår således, at det fremadrettet vil følge kalenderåret.
Regnskabsåret skal iflg. regler fra Forsyningstilsynet følger kalenderåret, når varmeselskabets produktion overstiger 50 TJ/år.

Ovenstående medfører, at budget for 2021 som udsendes sammen med aconto-1 til august 2021 kun gælder for 2. halvår 2021, ligesom der kun opkræves acontobetaling pr. 1. august 2021 og 1. november 2021.
I januar 2022 vil der kommer en ny årsopgørelse sammen med de 4 rater for 2022.