Generalforsamling 2021 - Vandværket

23. marts 2021

Generalforsamling 2021 i Trustrup-Lyngby Vandværk udsat


Grundet Corona-situationen har bestyrelsen i Trustrup-Lyngby Vandværk på et bestyrelsesmøde den 8. marts 2021 besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling, som skulle være afholdt den 31. marts 2021 på ubestemt tid.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling så snart Corona-situationen tillader dette.
Årsrapport 2020 vil kunne findes her på selskabet hjemmeside fra den 31. marts 2021.