Fjernvarmedeklarationen

7. januar 2021

Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op på selskabets hjemmeside lige så snart at de er på plads.