Energibesparelser

 

Net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie er forpligtet til at yde en indsats for at reducere energiforbruget i Danmark (fastlagt i en aftale med klima-,energi- og bygningsministeriet af 13. november 2012.

Aftalen betyder, at energiselskaberne skal yde en indsats, der medvirker til gennemførelse af energibesparelser hos slutbrugere. Kun energibesparelser, der ikke ville være sket uden selskabets indsats er gyldige. Indsatsen kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand

Ved at det lokale energiselskab kan tilbyde deres forbrugere tilskud ved energiforbedringer af bygninger og boliger opnås der en række fordele. Det gælder både for det lokale energiselskab og forbrugerne.

Af fordele kan nævnes:

  • Pengene tilbage til forbrugeren (Forbrugeren får noget for den opkrævede energiafgift)
  • Fordele for lokale håndværkere (Ofte bruges de lokale håndværkere til energiforbedringen)
  • Byfornyelse/Byforskønnelse (Boligerne stiger generelt i værdi ved energiforbedringer)
  • CO2 reducering (Energiforbedringer skåner miljøet)
  • Stabilisering af udgift til energibesparelser (Der ventes kraftige prisstigninger på energibørserne)

Sælg din realiserede energibesparelse

 

På Energi-besparelser.dk kan du nemt og helt gratis ansøge om at sælge den realiserede energibesparelse der kan komme ved udførelse af energiforbedringer i din bolig.

Beløbets størrelse afhænger af den enkelte besparelse samt din nuværende varmekilde.

HUSK! for at kunne sælge din besparelse skal der være en godkendt ansøgning inden der bestilles materialer eller håndværker.
Du må selvfølgelig gerne få tilbud og lign. men ikke ordre noget før ansøgningen er godkendt.

Link til Energi-besparelser.dk

Link til Standardværdikataloget.