TLV Forsyning ansætter flere og nye kompetencer

2. september 2021

TLV-Forsyning ansætter flere og nye kompetencer.

Det fælles driftsselskab bag de tre andelsselskaber Trustrup-Lyngby Varmeværk, Trustrup-Lyngby Vandværk og Nærvarmeværket, har ansat ejerleder Kristian Kristensen som teknisk servicechef samt tre medarbejdere og to lærlinge - alle fra deres tætte samarbejdspartner Lyngby VVS ApS. Dermed tilføres selskabet både nye autorisationer og flere faglige kompetencer. Ifølge formand for bestyrelsen i TLV-Forsyning ApS og Nærvarmeværket A.m.b.a., Bjarne Bøhl Pedersen, vil nyansættelserne betyde, at driftsselskabet vil blive endnu mere effektivt og økonomisk velkørende. "Vi har de sidste par år haft et fantastisk samarbejde og fået løst mange opgaver af Kristian og hans virksomhed. Det har fået både ham og os til at tænke i nye retninger, og vi har haft dialog med ham om den her løsning i et stykke tid," forklarer Bjarne.

 

Potentiale i flere muskler
Tilgangen af de nye fagfolk vil betyde, at det på en gang bliver mere effektivt og billigere for driftsselskabet at få løst opgaverne. "Vores spidskompetence er planlægning og systematisering, så vi er sikre på, at vi kan rationalisere driften yderligere samtidig med, at de bliver direkte ansat hos os på normale vilkår," forklarer formanden. En stor del af de opgaver, der tidligere har været udliciteret til Lyngby VVS ApS, er kommet fra Nærvarmeværket, der opsætter luft til vand varmepumper på fjernvarmelignende vilkår. "Det er ikke alene Nærvarmeværkets meget kraftige ekspansion og kæmpe potentiale, der vil profitere af vores opgearing. Også mange af de 10 fjernvarmeværker vi driver på Djursland, kan se frem til mere rationel drift med besparelser på varmeregningen til følge. Beregninger viser, at vi har et samlet ledningstab på mere end 4 mio. kr., som med en målrettet indsats og moderne teknologi kan reduceres væsentligt." Bjarne fortæller, at andelsselskabet allerede har kunnet sænke prisen 22 pct. for mange af varmeforbrugerne, efter Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. har overtaget værkerne fra NRGI.

 

Alene internt VVS-arbejde
Ansættelsen af stort set alle medarbejderne fra Lyngby VVS ApS medfører også, at virksomheden afvikles i løbet af efteråret. "Det betyder, at de øvrige kunder fremover må få løst deres opgaver hos egnens øvrige VVS-installatører. Vi kommer alene til at løse interne opgaver og dermed ikke udføre VVS-arbejde for andre end os selv, ligesom det kun er forbrugere, der er tilknyttet Nærvarmeværket, der kan tegne serviceaftaler på deres varmepumper med os," slår Bjarne fast og pointerer samtidig, at driftsselskabet også i fremtiden vil blive drevet som en 100 pct. non-profit virksomhed. "Vi er som bestyrelse i et andelsselskab alene sat i verden for, og er forpligtet til, at varetage vores andelshaveres interesser."
At der er masser at tage fat på her, tyder de sidste års kraftige udvikling på. "Vi er på få år gået fra at være under to ansatte til i dag 14, og selv om vi på halvandet år har fået i alt 75 nye fjernvarmeforbrugere koblet på vores værker, er der stadig over 200 husstande, der med fordel kan blive tilkoblet," konstaterer formanden, der ser lyst på fremtiden. "Der er også stadig over 4.500 olieopvarmede husstande på Djursland der, ved at melde sig ind i Nærvarmeværket, kan få langt mere moderne, miljøvenlig og økonomisk fordelagtig opvarmning."