Generalforsamling vandværk 2018

13. marts 2019

Trustrup-Lyngby Vandværk I/S

Ordinær Generalforsamling

Mandag den 25. marts 2019 kl. 18.00

 i Lyngby forsamlingshus.

 

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
 8. Eventuelt.

  Regnskab kan afhentes på Vand-og Varmeværkets kontor
  fra den 11. marts 2019 eller hentes på www.tlv.dk

 

 

 

                                                                      Bestyrelsen.