75 Drone 23052016

Solvarmeprojekt 2016

Trustrup-Lyngby varmeværk etablerer i 2016 en 7.245 m2 stor solvarmepark. Solvarmeanlægget vil levere 4.000 MWh årligt, svarende til 30% af varmeværkets produktion.

Vores solvarmeprojekt, kaldet Vision 3 x 30 sikrer:

  • 30 % dækning af fjernvarmeproduktionen med solvarme.
    Dette er meget højt for et lille varmeværk. En del af projektet er et pilotprojekt, der skal implementere et intelligent energisystem til lagring og fordeling af fjernvarme. Denne del vil blive delvis støttet at Region Midt gennem ”Grøn Energi”.
  • 30 % reduktion i varmeprisen således, at varmeværkets priser typisk vil blive sænket fra i dag ca. 16.000 kroner for et standardhus, til i fremtiden 11.000 kroner for samme standardhus inkl. moms.
    Denne prisreduktion er stabil, da prisen på solvarme vil være den samme gennem de 30 år anlægget afskrives over.
  • Varmeværket vil blive blandt de 30 billigste af landets godt 400 varmeværker. I dag ligger vi ca. midt i feltet…
  • Fjernvarmeproduktionen skal om vinteren fortsat dækkes af flis kedlen. Men med solvarme sparer vi kraftigt på flis ressourcerne, og levetidsforlænger samtidigt flis kedelanlægget som ikke skal køre i 4 måneder hver sommer.

Læs mere her...

Se illustrationer af projektet her...