P9240012

Trustrup-Lyngby Vandværk I/S

Trustrup-Lyngby vandværk I/S er i dag en sammenlægning af de over 100 år gamle vandværker i Trustrup og Lyngby.

I 2007 fusionerede vandværkerne med henblik på optimeret drift og opførsel af nye vandforsyningsenheder.

I 2008 blev de to oprindelige vandværker nedrevet, og to nye vandværker blev opført, et i hver by. 

Værkerne er forbundet med en transmissionsledning der øger forsyningssikkerheden ved fejl eller forurening af drikkevand.
Vandet skiftes hver nat automatisk ved at det ene værk forsyner det andet.

I 2011 fusionerede Hallendrup vandværk med Trustrup-Lyngby vandværk I/S. Der er i dag 690 forbrugere.
Vandværket i Hallendrup blev nedlagt, og en ny transmissionsledning forsyner i dag området fra vandværket i Lyngby.
Der indvindes stadig vand fra kildepladsen i Hallendrup, da området har store drikkevands magasiner med råvand af høj kvalitet.