Generalforsamling varmeværk

Ordinær generalforsamling Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. afholdes torsdag den 21. september 2017 i Kulturhuset Stationen kl. 19.30

1)      Valg af dirigent.

2)      Beretning for det forløbne regnskabsår

3)      Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4)      Budget for indeværende år fremlægges.

5)      Forslag fra bestyrelsen.

6)      Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         På valg:
         Severin Traberg
         Kurt Therkildsen
         Steffen Tofteberg

 8)     Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9)     Valg af revisor

10)    Eventuelt.