Generalforsamling vandværk

Ordinær generalforsamling Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a. afholdes mandag den 20. marts 2017. BEMÆRK! Der afholdes efterfølgende ekstraordinær generalforsamling mhp. ændring af vedtægter for ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a.

Mandag den 20. marts 2017 afholder Trustrup-Lyngby Vandværk I/S den årlige ordinære generalforsamling kl. 19.00 i Lyngby forsamlingshus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Forslag til vedtægtsændring: Ændring i selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
 9. Eventuelt

  Regnskab kan afhentes på Vand-og Varmeværkets kontor
  fra den 6. marts 2017 eller hentes på www.tlv.dk


Dagsorden
Ekstraordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2017 kl. 19.45

 1. Valg af dirigent.
 2. Forslag til vedtægtsændring: Ændring i selskabsform fra I/S til A.m.b.a.

Eventuelt.