Generalforsamling vandværk

Ordinær generalforsamling Trustrup-Lyngby Vandværk I/S afholdes mandag den 19. marts 2018.

Mandag den 19. marts 2018 afholder Trustrup-Lyngby Vandværk I/S den årlige ordinære generalforsamling kl. 19.00 i Lyngby forsamlingshus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Forslag til vedtægtsændring: Ændring i selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
 9. Eventuelt

  Regnskab kan afhentes på Vand-og Varmeværkets kontor
  fra den 5. marts 2018 eller hentes på www.tlv.dk